BARNMORSKE-akademin vill stötta, inspirera, utmana och
utrusta 
barnmorskor i konsten att vara med par som väntar och föder barn.

Genom att samla och sprida och dela information, arrangera olika workshops,
utbildningar, föredrag, ge inspiration vidare, så tror vi att vi TILLSAMMANS
kan stärka graviditet och födande i en naturlig, fysiologisk riktning som gynnar
både de blivande familjerna och stärker oss barnmorskor i vår egen konst;
♥Barnmorskeri-Midwifery♥

TILLSAMMANS gör vi det här. Det behövs ett ’VI’ för ett bra mid-VI-fery.