cefar-tens

TENS -smärtlindring utan biverkningar!

Denna smärtlindringsmetod kan du börja med tidigt under din förlossning, när du fortfarande är hemma. Vi rekommenderar att du hyr den under en månad med start ca 2 veckor före beräknad förlossning. Barnmorskan som du hyr av visar dig precis hur allt fungerar.  Vi använder TENS-apparaten CEFAR FEMINA.

Önskar du hyra en TENS-apparat?
Dessa barnmorskor hjälper dig gärna.
GÖTEBORG:
* PROFYLAX-BARNMORSKAN, Helena

GÖTEBORG:
* MAGPLASKET Majorna, Angelica & Anna-Maria

STOCKHOLM:
* GRAVIDBOLAGET, Sara

BORÅS:
* GRAVIDHÄLSAN, Ulrika


Här  kan du läsa mer om TENS…

TENS-behandling är en enkel biverkningsfri smärtlindringsmetod  som du kan använda under din graviditet t ex vid foglossning eller andra bäcken -ryggbesvär, men även senare när du ska föda.

Du fäster mjuka plattor (elektroder) där smärtan sitter, som sedan kopplas med trådar till en dosa som du själv ställer in styrkan på. De elektriska impulserna jobbar på två sätt. Dels bryts själva smärtimpulserna till hjärnan, men den stimulerar även till ökad frisättning av ditt eget ’kropps-morfin’ endorfinet, vilket ger dig smärtlindring.

Bra att använda i början av förlossningen och för många under hela öppningsskedet. Kan med fördel även användas den första tiden efter förlossningen.