7

Välkommen till Magplasket !

För din skull är det barnmorskor som leder våra kurser.

Så har det varit ända sedan starten, våren 1995. Detta är en viktig kvalitetsaspekt för oss. Du ska känna att du är viktig! Du vill ju få ut det bästa av din kurs och det är möjligt tack vare våra barnmorskor, som kommer att visa dig sitt personliga & innerliga engagemang.

Än en gång välkommen!

Hälsar Cita & co, barnmorskor